img

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của Công ty SONG LONG xây dựng nhằm mục đích:

- Đảm bảo tính thống nhất về chính sách bảo hành trong toàn bộ hệ thống công ty.

- Truyền thông đến khách hàng các chính sách bảo hành đối với sản phẩm mua tại công ty SONG LONG, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ khách hàng, các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

- Mang đến sự hài lòng cho khách hàng đối với dịch vụ bán hàng và sau bán hàng của công ty.

1

Well done! Your form has been sent

Oh snap! Your form has not been sent